Online srovnání

Jedním z úkolů benchmarkingové aktivitu bylo zmapovat situaci v problémových oblastech energetického řízení měst. V této části (výběr v menu vlevo) je k dispozici stručný přehled o výstupech této aktivity, které jsou zobrazny formou grafů. Detailní přehled výsledků včetně komentářů a doporučení lze nalézt v celkové souhrnné zprávě.