Představa o dosahování úspor a příklady uváděných oblastí úspor

Pozn. Prázdná místa = otázka nezodpovězena. Znění otázky: „Máte představu, ve kterých oblastech byste mohli dosáhnout energetických úspor? (vyberte jednu z možností)“. Červené sloupce značí odpověď „ANO“, zelené sloupce odpověď „NE“. Počet respondentů = 20, 1 respondent neodpověděl.