Zpracovaná Energetická koncepce města

Pozn. Prázdná místa = otázka nezodpovězena. Znění otázky: „Disponuje Vaše město Energetickou koncepcí města? (vyberte jednu z možností)“. Červené sloupce značí odpověď „ANO“, zelené sloupce odpověď „NE“. Počet respondentů = 20, 1 respondent neodpověděl.