Provádění průzkumu trhu ke zjištění nejvýhodnějších podmínek (cen) k odběru energie

Pozn. Prázdná místa = otázka nezodpovězena. Znění otázky: „Provádíte průzkum trhu ke zjištění nejvýhodnějších podmínek (cen) k odběru energie? (vyberte jednu z možností).“ Červené sloupce značí odpověď „ANO“, zelené sloupce odpověď „NE“. Počet respondentů = 20, 1 respondent neodpověděl.