Finanční náklady na zpracování Průkazů energetické náročnosti budov (v tis. Kč)

Pozn. Prázdná místa = otázka nezodpovězena. Znění otázky: „Jaký finanční obnos to pro Vaše město znamenalo?“, oranžová linie značí průměr, počet respondentů = 20, 6 respondentů neodpovědělo.