Aktuality

Benchmarkingu - 1. cyklus ukončen

23.11.2015 05:56
První cyklus benchmarkingové aktivity byl k 31. 10. 2015 úspěšně ukončen. Do benchmarkingové aktivity se zapojilo celkem 20 měst. Tato města obdržela individuální zprávy, ve kterých byla zhodnocena situace příslušného města v oblasti energetiky v porovnání s ostatními zapojenými...

Výstupy benchmarkingové aktivity

16.10.2015 16:47
Aktuálně probíhají finální úpravy na celkové souhrnné zprávě, která je vyhotovena na základě zpracovaných dat z dotazníků a diskuze vzešlé ze setkání zástupců měst a partnerů u „kulatého stolu“ (viz příspěvek výše). Zpráva obsahuje souhrnné grafy a tabulky za všechna města s komentáři....

Kulatý stůl - energetické úspory měst

15.10.2015 15:46
Dne 30. 9. 2015 proběhl v prostorách Kongresového centra v Praze „Kulatý stůl“ k výstupům z benchmarkingu v oblasti energetiky, který byl realizován v rámci projektu „Odpovědný zastupitel“ podpořeného z ESF prostřednictvím OPLZZ, jehož nositelem je Svaz měst a obcí...

Napište nám!

01.04.2015 22:00

Vítejte na našem novém webu!

01.04.2015 21:59
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.