Benchmarkingu - 1. cyklus ukončen

23.11.2015 05:56

První cyklus benchmarkingové aktivity byl k 31. 10. 2015 úspěšně ukončen. Do benchmarkingové aktivity se zapojilo celkem 20 měst. Tato města obdržela individuální zprávy, ve kterých byla zhodnocena situace příslušného města v oblasti energetiky v porovnání s ostatními zapojenými městy a byla doporučena rámcová opatření.

Komplexním výstupem benchmarkingu je celková souhrnná zpráva se souhrnnými grafy a tabulkami za všechna zapojená města s komentáři (výsledky jednotlivých měst jsou anonymní). Souhrnnou zprávu lze stáhnout zde.