Výstupy benchmarkingové aktivity

16.10.2015 16:47

Aktuálně probíhají finální úpravy na celkové souhrnné zprávě, která je vyhotovena na základě zpracovaných dat z dotazníků a diskuze vzešlé ze setkání zástupců měst a partnerů u „kulatého stolu“ (viz příspěvek výše). Zpráva obsahuje souhrnné grafy a tabulky za všechna města s komentáři. Souhrnná zpráva bude zveřejněna na tomto webu, přičemž výsledky jednotlivých měst budou anonymní.

Současně se nyní zpracovávají individuální zprávy pro jednotlivá města, která se do této aktivity zapojila. Individuální zprávy vznikají na základě výsledků souhrnné zprávy a proběhlé diskuze s účastníky. Individuální zprávy budou obsahovat informace a výsledky za příslušné město v porovnání s ostatními. Město tak zjistí, jak si v daném srovnávacím cyklu stojí. Součástí zprávy bude definice pozitiv a negativ a doporučení.