Kulatý stůl - energetické úspory měst

15.10.2015 15:46

Dne 30. 9. 2015 proběhl v prostorách Kongresového centra v Praze „Kulatý stůl“ k výstupům z benchmarkingu v oblasti energetiky, který byl realizován v rámci projektu „Odpovědný zastupitel“ podpořeného z ESF prostřednictvím OPLZZ, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR.

Účastníky akce byli jak političtí zástupci zapojených měst, tak zaměstnanci městských úřadu zodpovědní za oblast energetiky (vedoucí odborů, energetici). Účastníci diskutovali nad výstupy z benchmarkingové aktivity, která byla zaměřena na zmapování situace v oblasti energetiky a vytvoření nové komunikační a znalostí platformy v této oblasti, tj. sdílení dobré praxe. Mimo jiné mohli účastníci identifikovat své postavení ve vztahu k situaci v jiných srovnatelných městech.

Vlivem rozdílné struktury účastníků bylo umožněno vidět energetickou problematiku na městech dvojí optikou: ze strany energetiků a ze strany politických zástupců. Z diskuze nad výsledky benchmarkingu vyplynula zejména potřeba mít na městech vytvořenou speciální pozici pro zaměstnance s dostatečnou kvalifikací, který by se systematicky věnoval efektivnímu energetickému hospodaření.

Součástí programu byli i velmi podnětné příspěvky, a to pana Ing. Jaroslava Klusáka, který přednášel o energetickém managementu města Litoměřice (prezentaci naleznete v záložce Příklady dobré praxe), a pana Ing. Ondřeje Vrbického, který zastupoval Státní fond Životního prostředí a informoval účastníky o možnostech financování projektů v oblasti energetiky z Operačního programu Životní prostředí na období 2014–2020.

Zástupci měst vítali zájem o energetiku a projevili zájem o navazující cyklus benchmarkingu v této oblasti. Na základě toho se budou Svaz měst a obcí ČR i společnost MEPCO, s. r. o., snažit prosazovat aktivity vedoucí k rozvoji povědomí o aktivitách v této oblasti.