Pořádání informačních akcí pro zvyšování povědomí o možnostech energetických úspor u občanů města

Pozn. Prázdná místa = otázka nezodpovězena Znění otázky: „Pořádáte nějaké informační akce pro zvyšování povědomí o možnostech energetických úspor u občanů města (nad rámec podpory třídění odpadů)? (vyberte z možností).“ Červené sloupce značí odpověď „ANO“, zelené sloupce odpověď „NE“. Počet respondentů = 20, 1 respondent neodpověděl.